Kleindierenliefhebbers naar Spilbroekshow in Neede

Op donderdagavond  23 januari werden door vier leden de dieren weggebracht naar de Spilbroekshow in Neede, die door zes leden van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken waren ingezonden op de opententoonstelling, die werd gehouden van 25 tot 26 januari. De Franse hangoren van Wim de Wilde werden gekeurd door keurmeester R.H. Meijer die zijn blauwgrijze ram jong beoordeelde met een puntentotaal van 95,5 en 1 F. Combinatie Bakker was met meerdere rassen aanwezig en zag zijn Alaska jonge ram 95,0 punten behalen. Met zijn kleurdwergen is hij ook in de prijzen gevallen door met een zilvervos zwarte kleurdwerg 96 punten te scoren. Bij de kleurdwergen zaten ook dieren van ons lid G. Palm in de kleurslag konijngrijs die werden gekeurd door keurmeester dhr. A. Apperlo die een jonge ram 95,5 punt gaf. In deze groep zaten ook de bruine kleurdwergen van J. Hendriks deze werden voorzien van een predicaat door keurmeester Th. L. van t’ End een jonge ram als mooist en gaf het diertje 95,5. Ook waren er dieren bij de dwerghoenders ingezonden door

A. Tiemens, vier Minorca krielen in de kleur zwart, daar maakte keurmeester L.J.J. Frenken een jonge hen de mooiste met 96 punten.

Duitse schoonheidspostduiven zaten er van F. de Nijs hij zag dat mevr. G.H.P. Sanders zijn dieren had gekeurd en zijn jonge duivin blauwzilver geband het mooie predicaat 96 punten had gegeven. Volgend jaar zal deze mooie en zeer goed verzorgde show weer op de showkalender staan van de leden en zullen ze weer aanwezig zijn met hun dieren op 30 en 31 januari 2021.    

Dierenparade in Assen

In de TT-hallen te Assen waren van 9 tot en met 11 januari 8178 dieren te bewonderen door de bezoekers en inzenders. Hier waren ook onze leden van Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken aanwezig met hun dieren.

Door de leden die hadden ingezonden zijn er prachtige resultaten behaald.

Konijnen: Bij de Franse Hangoren waren W. de Wilde en mevr. B. Put weer succesvol in de kleurslagen Blauwgrijs en Madagascar-bont met 96 punten.Voor de fokkers, combinatie Bakker en H. Kasser, werden in verschillende kleurslagen bij de konijnen weer mooie predicaten gescoord. In het ras Parelfeh had J.R. van Westerveld dieren ingestuurd en kreeg hij 96 punten. H. Smit zat dit jaar bij twee verschillende rassen Havanna en Gouwenaar weer op een totaal van 96,5, met zijn Beige konijn kreeg hij 96 punten. Het ras Castor Rex van H. Rothengatter werd met 94,5 punten beoordeeld. Nederlandse Hangoordwergen waren in gestuurd door combinatie Meijer zij behaalden met een jonge ram in de kleurslag konijngrijs 96 punten.Met zijn konijnen Lotharinger dwerg driekleur kreeg G. Mulder met een van zijn dieren een beoordeling van 94 p. en in de Europese klasse behaalde hij 95,5 met een Japannerkleur dier. In de klasse Thiranta’s was er voor mevr. H.E.A. van der Velde bij keurmeeste H.v. d. Steeg een voedster jong met het predicaat fraai wat staat voor 96,5.

Hoenders: Minorca krielen waren er ingestuurd door A. Tiemens en keurmeester A. v.d. Streek gaf zijn ingestuurde dieren 96 punten.

Sierduiven: Duitse schoonheidspostduiven in de kleurslag blauw zwart geband van F. de Nijs zaten in een klasse van 26 ingezonden dieren en kreeg 95 punten met een doffer jong.

Ook was er een jeugdshow, hier zaten de Tan konijnen in de kleurslag zwart van ons jeugdlid Tijs Roskam, deze werden beoordeeld door keurmeester: W.D.G. de Wit en behaalde twee maal 96.0 punten.

In de Europese klasse waren konijnen ingestuurd door G.J. van Westerveld, hij wist met de Wener Blauw wildgrauw 383,5 punten te behalen. In deze Europese klasse zaten er ook dieren van H. Boone die met een van deze dieren 97.0 punten kreeg en een totaal van 385,5 behaalde.

Met een Blauwe Holicer konijn had G.J. van Westerveld met een jonge voedster het vel begeerde resultaat van 98 punt wat staat voor een uitmuntend dier en werd op een na de mooiste in de groep kleur met dit dier. Boone wist ook met een jonge Holicer voedster 95 punten te behalen, met zijn konijnen Roodoogpool en kleurdwergen was hij zeer succesvol deze dagen en kreeg de Nationale medaille uitgereikt van de landelijke Kleindier liefhebbers Nederland.

Verder waren erop deze Dierenparade voor een aantal leden die hadden ingezonden een ereprijs voor het mooiste dier in hun ras of een rassenprijs te verdelen.

Restantenverkoop in Vaassen Albert Heijn slaat armen ineen met kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken

De maand december is weer begonnen, een dure maand voor de portemonnee.
Daarom leek het de groot grutter en de kleindierenvereniging het een
goed idee om samen een restantenverkoopdag te houden.
Deze verkoop wordt op zaterdag 14 december gehouden, geen black Friday maar een ‘donkere zaterdag’.

De kleindierenvereniging viert volgens jaar haar 65 jarig bestaan
en Albert Heijn Vaassen is bereid om de vereniging een steuntje
in de rug te geven.

De verkoop zal worden gehouden in de winkel van AH aan de Dorpsstraat.

Op zaterdag 14 december begint de verkoop om 09.00 uur en zal duren tot 14.00 uur.

F.de Nijs met U op Kleindierenevenement van Vaassen en Omstreken.

Vrijdagavond om 20.00 uur werd de opening van de clubshow van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken in de Rank verricht door dhr. E.A. de Poel te Groen, voorzitter van de Oneto. De dieren werden vrijdags beoordeeld door verschillende keurmeesters. Bij de konijnen waren de heren M. Kok en E. Maas uitgenodigd om de verschillende rassen te beoordelen. Voor de hoenders was A. v.d. Streek uitgenodigd. De ingezonden sierduiven werden beoordeeld door H.B. Schwarz, hier zat een mooi klasse sierduiven waar meerdere dieren het aantal punten behaalde van 96 punten. De mooiste was een Duitse schoonheidspostduif in de kleurslag blauwgeband van F. de Nijs uit Vaassen. Dit dier werd beoordeeld met een U en was in bijna alle opzichten een uitmuntend dier.

De hoofdereprijzen waren dit jaar bij de konijnen voor J. R. van Westerveld uit Epe met een Parelfeh. Bij de konijnen in de C-klasse werd een Pool roodoog de mooiste van H. Boone uit Elburg. De mooiste hoender was een Brahma in de kleur wit zwart Columbia van H.D. Pannekoek ook uit Vaassen. Ons lid A. Tiemens uit Wenum-Wiesel showde met een Minorca kriel de mooiste bij de dwerghoenders. Voor de dames van de vereniging was er woensdagavond een crea-avond waar mooie creaties werden gemaakt deze werden gebruikt voor de aankleding van het kleindierenevenement van de club.

Uitslagen van de “Ken je dier prijs”, V & O 2019.

Aangeboden door de Ereleden, en Leden van Verdienste.
Winnaar dit jaar werd Henk Pannekoek, met het juiste puntentotaal, en één dier juist voorspeld. De tweede prijs ging net als vorig jaar naar Gerrit Steenbergen, met ook het juiste puntentotaal, maar géén dier juist voorspeld.

De overige resultaten zijn ;
Eén punt er naast zaten, Wim de Wilde, Betsie Put, Comb. Bakker,
Arend Tiemens, Wim Gerritsen en Frans de Nijs.

Twee punten er naast zaten Wessel van Veelen, Henk Smit en Joop Olthof.
Op twee en ’n half punt zaten Gerwin van Westerveld en Henk Boone, en op drie en ’n half punt, Heleen van de Velde en Jan van Westerveld.Jos Breden had zes punten meer verwacht, en Gerrit Mulder kreeg zes en ’n half punt meer dan hij voor mogelijk hield. Wim Smit en Hans Kasser hadden ’n onvoldoende bij de opgegeven dieren. Ook komend jaar hopen wij weer ‘Ken je dierprijzen” uit te kunnen reiken.

Hoogachtend, de Ereleden; Marinus Pannekoek, Henk Smit, Jan Hendriks en Henk Beekhuis, en de Leden van Verdienste; Gerrit Mulder en Wim Smit.

Jan Bosch wint kleindierenshow “Midden Veluwe”.

Op de zestiende kleindierenshow “Midden Veluwe” in Wenum Wiesel waren verschillende leden van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken met hun dieren aanwezig.

Een mooi resultaat werd er behaald bij de sierduiven door ons lid Jan Bosch met zijn Gelderse Slenk duivin in de kleur geel, die een puntentotaal kreeg van 97 punten van keurmeester mevr. G.H.P. Sanders. Bij de konijnen waren er meerdere leden van de vereniging die in de prijzen vielen door hun mooiste dieren in hun ras te showen. Hoenders en dwerghoenders waren ook dit jaar door verschillende leden ingezonden, bij deze rassen waren er ook verschillende leden die met hun dieren in de prijzen vielen. Deze open show werd gehouden op 10, 11 en 12 oktober en werd bezocht door kleindierliefhebbers die uit de verre omtrek. Met onze leden van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken en de twee andere aangesloten verenigingen PVA Apeldoorn en Twello en Omstreken wisten we gezamenlijk weer een prachtige show neer te zetten op de Veluwe. De volgende kleindierenshow “Midden Veluwe” staat voor het nieuwe jaar al weer op de kalender.

De kleindierenliefhebbers van de vereniging Vaassen en Omstreken gaan zich nu voorbereiden op hun jaarlijkse clubshow, deze zal worden gehouden op 1 en 2 november. Voor deze dagen weten ook de leden, de Rank weer om te bouwen tot een mooie kleindieren-manifestatie, het adres is Torenstraat 15 in Vaassen, daar is de toegang gratis.

Eigen foto

 

Geslaagde Jongdierendag Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken in de Rank

De prijzen die dit jaar vielen bij de keurmeester mevr. H.E.A. van der Velde waren voor het mooiste konijn in de A klasse een Pool roodoog van dhr. H. Boone met 96 punten, in de B klasse was de prijs voor ons lid H.J. Smit met een Havanna dit dier kreeg 95.5 punt. Bij keurmeester G.M. de Vries was het mooiste konijn in de A klasse van J.R. van Westerveld met een Parelfeh. In deze B klasse was de prijs voor G.Palm met een kleurdwerg in de chinchilla kleur en kreeg het predicaat 95.5.

Bij de hoenders was de prijs voor J. Breden met een van zijn mooie Brahma’s in de kleur koekoek en werd beoordeeld met 96 punten. G. Steenbergen had met zijn Barnevelderkriel dubbel gezoomd de mooiste in de dwerghoender klasse en behaalde daarmee ook 96 punten. Voor de ingezonden hoenders was keurmeester W. Voskamp uitgenodigd.

Sierduiven waren er dit jaar ook te bewonderen, daar was F. de Nijs met een Duitse schoonheidspostduif blauw geband, de gelukkige die in de prijzen viel bij keurmeester A.H.P.J. Brouwers die deze duif beoordeelde met 96 punten. Om ongeveer 15.30 uur werd de dag beëindigd en om 16.30 uur was de Rank weer schoon en netjes opgeleverd.

In november houden de leden van Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken hun clubshow ook in de Rank Torenstraat 15 Vaassen op 1 en 2 november 2019.

Jongdierendag bij ‘De Rank’ in Vaassen

KLEINDIERENVERENIGING

VAASSEN EN OMSTREKEN

Op zaterdag 31 augustus zal de jaarlijkse jongdierendag worden gehouden voor de leden van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken . Zij hebben 151 dieren ingezonden met hun leden, dat zijn 85 konijnen, 22 hoenders, 25 dwerghoenders en 19 sierduiven. Om deze dieren te beoordelen op diverse onderdelen zoals type en bouw maar ook op kleur en andere eigenschappen zijn er vier keurmeesters uitgenodigd. Voor de konijnen hebben we dit jaar de heer G.M de Vries en mevr. H. v.d. Velde. Voor de hoenders en dwerghoenders is dat de heer W. Voskamp.

De sierduiven die zijn ingezonden zullen door de heer A.H.P.J. Brouwers worden beoordeeld. Op deze jongdierendag is het dan ook mogelijk om met de keurmeesters te overleggen wat goede of foute eigenschappen zijn van hun ingezonden dieren en waar men op moet letten om het ingezonden ras te verbeteren voor de toekomst. Rond 15.00 uur zal de prijsuitreiking zijn, deze prijzen worden dit jaar aangeboden door de familie Gerritsen van het bedrijf Gerritsendesign uit Emst. De jongdierendag begint om 9.30 uur, u bent deze dag tot 16.00 uur van harte welkom om te ervaren waar onze leden mee bezig zijn, om deze mooie rassen in stand te houden en te verbeteren voor in de toekomst.

Het adres is de Rank, Torenstraat 15 te Vaassen.  De toegang deze dag is gratis.

Pasen crea-avond.

CREA-AVOND KLEINDIERENVERENIGING V en O

Op maandag 15 april wordt er een crea-avond voor de Pasen gehouden voor de leden en donateurs (ook uw partners zijn van harte welkom) van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken.

Deze avond wordt gehouden in de Rank, Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen.

Aanvang: 19.30 uur.

Opgave voor deze avond kunt u doen bij Nelie de Wilde voor vrijdag 5 april.

Dit kan via de mail wdewilde@planet.nl of via telefoonnummer 0578-611301.

De kosten voor deze avond zijn € 15,00 per persoon incl. materiaal, 1 kopje koffie met een stoete Paasbrood.

Groeten,
Het bestuur.

Kleindierenliefhebber Vaassen en omstreken op de Bundes-rammelschau

Ons lid G. van Westerveld van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken showde met zijn dieren op de 27e Duitse Bundes-rammelerschau die werd gehouden op 2 en 3 februari in Sachen-Anhalt. Dit jaar waren er 9440 konijnen ingezonden dhr. G. van Westerveld had twee rassen ingezonden, zijn Blauwgrouwe Weners en ook de Blauwgrauwe Rex konijnen. Hij werd met zijn dieren tweemaal raswinnaar. Bij de Weners behaalde hij 97,5 punten wat een mooie prestatie is in deze klasse. Met zijn blauwgrauwe Rex was het puntentotaal 96,5. Voor deze mooie resultaten willen wij hem namens bestuur en leden feliciteren voor dit behaalde resultaat.