Jaarvergadering Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken

VAASSEN – De kleindierenvereniging Vaassen en omstreken houdt op dinsdagavond 12 maart voor haar leden de jaarvergadering bij schietvereniging

“Prins der Nederlanden”  Molenstraat 7, Vaassen. Verschillende agenda punten zullen aan de orde komen, onder andere de jaarverslagen van onze penningmeester, secretaris en het verslag van onze tatoeëercommissie. Bij deze komende jaarvergadering is onze voorzitter J. Hendriks volgens het rooster, aftredend. Hij stelt zich nog herkiesbaar voor nog één periode van drie jaar. Verder zal ook onze jaarlijkse jongdierendag en de clubshow voor 2024 worden besproken.