Contributie

Deze bedraagt € 20,00 per jaar voor leden en € 10,00 voor jeugdleden t/m 17 jaar.
Donateurs betalen € 10,00 per jaar.

Bankrekening IBAN: NL54 ABNA 0631 5595 07
t.n.v. Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken,
Hommelbrinkstede 56
8171 JB Vaassen.

Indien er geen contante betaling of machtiging van de contributie heeft plaatsgevonden, dan dient de contributie voor 1 maart overgemaakt te zijn op de bank van onze vereniging.

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging dient schriftelijk bij onze verenigingssecretaris te gebeuren tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden.

Het lidmaatschap (fokkerskaart) van de landelijke bonden bedraagt:

  • KLN (pluimvee en pelsdieren): € 15,50
  • Jeugdleden € 8,00 per jaar
  • NBS (sierduiven): € 10,00
  • jeugdleden € 5,00 per jaar

Aan het lidmaatschap van de landelijke bonden is tevens een abonnement op het maandblad Kleindier Magazine verbonden. De abonnementsprijs bedraagt € 34,00 per jaar.