De contributie bedraagt € 20,00 per jaar voor leden en € 10,00 voor jeugdleden t/m 16 jaar. Donateurs betalen € 10,00 per jaar.

Bankrekening IBAN: NL50 RBRB 0200 4707 79
t.n.v. Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken,
Hommelbrinkstede 56,
8171 JB Vaassen.

De contributie/donatie dient voor 1 mei van het betreffende jaar betaald te zijn. Contant heeft u  de mogelijkheid om dit te voldoen op onze jaarlijkse jaarvergadering. Tevens geven wij u de gelegenheid om uw contributie of donatie  voor 1 mei over te maken op de bankrekening van onze vereniging.

Is het verschuldigde bedrag niet voor 1 mei overgemaakt, dan geldt een toeslag van € 2,50 per lidmaatschap of donateurschap.

Uw lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging dient u schriftelijk bij onze secretaris door te geven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden, dit in verband met het opzeggen van uw lidmaatschap van de landelijke bond.

Het lidmaatschap (fokkerskaart) van de landelijke bonden bedraagt:

 • Fokkersnummer KLN incl. Kleindier Magazine:  € 54,50
 • Fokkersnummer KLN voor gezinsleden op zelfde adres: € 18,50
 • Fokkersnummer KLN jeugdleden 6 t/m 16 jaar: € 10,00
 • Ereleden en leden van verdienste ( Kleindier Magzine) € 36,00
 • Combinatienummer KLN: € 3,00
 • Fokkersnummer NBS: € 15,00
 • Fokkersnummer NBS jeugdleden t/m 16 jaar: € 7,50
 • Combinatienummer NBS: € 1,50
 • Kleindier Magazine NBS leden: € 36,00
 • Dit is gebaseerd op betaling via automatische incasso
 • En loopt vanaf 1 januari t/m 31 december

Voor verdere informatie KLN of NBS site: 

KLN: www.kleindierliefhebbers.nl   

NBS: www.sierduif.nl