De contributie bedraagt € 20,00 per jaar voor leden en € 10,00 voor jeugdleden t/m 16 jaar. Donateurs betalen € 10,00 per jaar.

Bankrekening IBAN: NL50 RBRB 0200 4707 79
t.n.v. Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken,
Hommelbrinkstede 56,
8171 JB Vaassen.

De contributie/donatie dient voor 1 april van het betreffende jaar betaald te zijn. Contant heeft u  de mogelijkheid om dit te voldoen op onze jaarlijkse jaarvergadering. Tevens geven wij u de gelegenheid om uw contributie of donatie  voor 1 april over te maken op de bankrekening van onze vereniging.

Is het verschuldigde bedrag niet voor 1 april overgemaakt, dan geldt een toeslag van € 2,50 per lidmaatschap of donateurschap.

Uw lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging dient u schriftelijk bij onze secretaris door te geven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden voor het beëindigen van het lopende jaar, dit in verband met het opzeggen van uw lidmaatschap van de landelijke bond.

Het lidmaatschap (fokkerskaart) van de landelijke bonden bedraagt:

  • Fokkersnummer KLN incl. Kleindier Magazine:  € 56,00
  • Fokkersnummer KLN gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 20,00
  • Fokkersnummer KLN jeugdleden 6 t/m 16 jaar: € 10,00
  • Combinatienummer KLN: € 4,00
  • Fokkersnummer NBS incl. Kleindier Magazine: € 36,50
  • Fokkersnummer NBS jeugdleden t/m 16 jaar: € 17,50
  • Combinatienummer NBS: € 1,50
  • Dit is gebaseerd op betaling via automatische incasso
  • En loopt vanaf 1 januari t/m 31 december

Voor verdere informatie KLN of NBS site: 

KLN: www.kleindierliefhebbers.nl   

NBS: www.sierduif.nl