Clubshow Vaassen en Omstreken

Op 4 en 5 november hield de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken hun jaarlijkse clubshow.
Dit was vanwege de vogelgriep zonder hoenders en dwerghoenders.
Hier in de plaats werd er voor de hoender liefhebbers een eierkeuring gehouden voor velen een nieuw begrip.

De konijnen keurmeesters G.H.J Ekkelboom en H. van Weelden kozen de Blauwe hollicer van
G.J. van Westerveld als het mooiste konijn van onze clubshow.
De otterzwarte kleurdwerg van Comb. Bakker werd de mooiste in de C- klasse.
Ons jeugdlid Tijs Roskam werd met zijn zwarte kleurdwerg de mooiste bij de jeugd en zijn broer Bram showde de mooiste oorspronkelijke duif, een lachduif pastelkleur.
Bij de sierduiven werd de Gelderse slenk, geelbleek van J. Bosch als mooiste gekozen.
H.D. Pannekoek legde met zijn 4 eieren van een Brahma groot beslag op de eerste eierkeuring door K. van der Hoek.

De heren W. de Wilde, 25 jaar lid K.L.N en G. Mulder, 40 jaar lid KLN kregen een bijbehorend speldje. H.D. Pannekoek, 25 jaar lid Vaassen en Omstreken kreeg een tinnen bordje.
Alle drie de heren werden door W. Voskamp gehuldigd en moesten zelf hun eigen geschiedenis in de kleindierensport vertellen.
Helaas werd dit evenement voor de laatste maal gehouden in kerkelijk centrum de Rank en heeft de vereniging bij schietvereniging “Prins der Nederlanden” te Vaassen een nieuwe accommodatie gevonden.

KLEINDIERENSHOW “Midden Veluwe”

Tijdens de 18e  kleindierenshow “Midden Veluwe” in Wenum Wiesel, die werd gehouden op 6, 7 en 8 oktober hebben de vrijwilligers van de drie aangesloten verenigingen P.V.A. Apeldoorn, Twello en Omstreken en de vereniging Vaassen en Omstreken weer een belangrijke bijdrage geleverd om met elkaar deze show te organiseren.

Op deze show mochten dit jaar alleen konijnen, cavia’s, sierduiven en de oorspronkelijke duiven worden ingezonden door de het landelijk verbod vanwege de vogelgriep. Maar door de leden van de aangesloten verenigingen en inzenders uit het hele land waren er toch nog 399 dieren ingezonden.

Van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken waren er zeven leden die met hun konijnen op deze show aanwezig waren, vier van hen showden de mooiste in hun ras en behaalden dan ook een van de ereprijzen die er waren te winnen. Een van onze leden mocht nog het velbegeerde “Midden Veluwe” pakket in ontvangst nemen, dat won hij met een van zijn ingezonde konijnen.

Twee leden van de vereniging Vaassen en Omstreken hadden hun sierduiven ingezonden, de rassen Glederse Slenk en de Duitse Schoonheidspostduif, voor beide liefhebbers was ook de prijs fraaiste in hun ras en behaalden ze nog een van de ereprijzen.

De leerlingen van de basisscholen in de omgeving hadden ook goed gehoor gegeven aan de oproep om hun kleurplaten in te leveren dit jaar waren er meer kleurplaten ingezonden dan andere jaren. Voor de ingezonden kleurplaten was dan ook een deskundige jury uitgenodigd om de mooiste eruit te pikken.

De leden van de kleindierenvereniging Vaassen gaan er nu voor zorgen dat de dieren weer ‘top’ worden voor de clubshow van 4 en 5 november, die wordt gehouden in de Rank in Vaassen. Ook hier zullen geen hoenders aanwezig mogen zijn vanwege de vogelgriep.

Winteractie: 2021/2022

Op de afgelopen ledenvergadering van 18 oktober 2021 is besloten dat wij weer een winterpakkettenactie gaan houden. Tijdens de ledenvergadering op maandag 15 november a.s. is er de gelegenheid om een envelop mee te nemen met kaartjes voor deze winteractie.

Mocht u niet op de vergadering aanwezig zijn en toch willen meedoen, dan is er ook de mogelijkheid om bij ons bestuurslid H.D. Pannekoek kaartjes te bestellen, u kunt dan het geld overmaken op bankrekening nummer: IBAN: NL50 RBRB 0200 4707 79 t.n.v. Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken, Hommelbrinkstede 56, 8171 JB Vaassen onder vermelding van ‘winteractie’ en het aantal kaartjes. De kaartjes krijgt u dan toegestuurd of bezorgd in de tweede week van januari 2022.

De pakketten bestaan uit balkenbrij, snert, rookworst en een droge worst.

U kunt de pakketten afhalen in de week van 24 t/m 29 januari 2022 bij: Keurslager Kroon, Dorpsstraat 79, 8171BN,  VAASSEN.

Let op: Na 29 januari is het niet meer mogelijk om de pakketten af te halen.

 

 

Aanvulling op de brieven over het tatoeëren.

Tatoeëren konijnen
Als men dieren wil laten tatoeëren, kunnen de leden contact opnemen met
dhr. G. Bijsterbosch, J. Hendriks of G. Mulder.

Zij maken dan een afspraak met u zodat u dan met maximaal met tien dieren per keer naar de tatoeëerder toe kunt gaan.

U kunt de dieren daar dan neerzetten of de tatoeëerder pakt zelf de kisten met dieren bij u uit de koffer van uw auto. U kunt in de auto wachten of dieren later weer ophalen.

Let op:
Dit kan alleen als u een afspraak met een van onze tatoeëerders heeft gemaakt.
U dient wel in het bezit te zijn van de oornummers voor uw dieren, deze kunt u op de normale manier aanvragen bij dhr. G. Bijsterbosch.

Dus niet zonder afspraak naartoe gaan want dan komt u voor een gesloten deur.

Regels:
Wij houden ons aan de regels om besmetting van het COVID-19 te voorkomen, daarom moet u zich ook strikt aan deze regels houden.

Mocht u een van de volgende symptomen hebben: koorts, hoesten, vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken of diarree dan lijkt het ons niet verstandig om een afspraak te maken.

Mochten de tatoeëerders overtreding van deze regels constateren dan kunnen zij weigeren om uw konijnen te tatoeëren.

Voor het enten van uw hoenders en sierduiven is het bestuur nog in overleg om dit voor u op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden.

Het bestuur.

Maatregel 21-04-2020

Goedenavond leden en donateurs

Zoals iedereen heeft gehoord in de persconferentie van Mark Rutte gaan de
maatregelen nog langer gelden, dus ook voor onze evenementen.

Zo zijn alle evenementen tot 1 september afgelast. Ook niemand kan voorspellen of het
na 1 september weer veilig is om een evenement te organiseren.

Wij als bestuur delen deze verantwoordelijkheid en dat betekent dat wij hebben besloten
om voorlopig geen evenementen te organiseren.

Hieronder vallen in ieder geval de vergaderingen en onze jongdierendag op zaterdag 29 augustus.

Over onze jubileumshow, die gepland staat op vrijdag 6 en zaterdag
7 november zullen wij als bestuur na 1 september een beslissing nemen.

Maar zoals eerder gezegd: het is niet te voorspellen hoe lang deze situatie nog gaat duren dus
wij kunnen u helaas niets beloven.

Voor het enten van uw hoenders zullen we naar een oplossing zoeken.
Voor het tatoeëren van uw konijnen moeten we de beslissing van de KLN afwachten.
Hierover kunt u als lid altijd contact opnemen met een van onze tatoeëerders.

Wij danken u voor u begrip en wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

Het bestuur.

Maatregeling

Goedenavond leden en donateurs

Ter info:
Vanwege de maatregelingen die gelden vanuit de rijksoverheid
in verband met het coronavirus covid-19, zijn wij genoodzaakt
als bestuur om alle activiteiten en vergaderingen die gepland
staan tot 1 juni 2020 af te gelasten.
Mochten er nog meer maatregelingen komen wat de vereniging
aangaat houden wij u op de hoogte.

Het bestuur wenst u in deze lastige tijd heel veel sterkte en gezondheid.

Het Bestuur.

Tatoeëeren

Ter info:

Met de tatoeëercommissie hebben wij overleg gehad over het tatoeëren van de dieren bij de leden aan huis.

Vanwege de strenge maatregelingen die gelden vanuit de rijksoverheid in verband met het coronavirus covid-19, hebben wij besloten om geen dieren meer te tatoeëren bij de leden aan huis.

Deze maatregel zal zeker gelden tot 6 april 2020, mochten er nieuwe maatregelen volgen dan zullen wij ook deze maatregel blijven volgen.

Leden kunnen wel gewoon oornummers voor de dieren blijven aanvragen bij de heer G. Bijsterbosch.

Mocht de situatie nog langer aanhouden dan gaan we als bestuur samen met de tatoeëercommissie een oplossing zoeken om uw dieren wel te voorzien van oornummers.

Het bestuur wenst u in deze lastige tijd heel veel sterkte en gezondheid.

Het Bestuur

Kleindierenliefhebbers naar Spilbroekshow in Neede

Op donderdagavond  23 januari werden door vier leden de dieren weggebracht naar de Spilbroekshow in Neede, die door zes leden van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken waren ingezonden op de opententoonstelling, die werd gehouden van 25 tot 26 januari. De Franse hangoren van Wim de Wilde werden gekeurd door keurmeester R.H. Meijer die zijn blauwgrijze ram jong beoordeelde met een puntentotaal van 95,5 en 1 F. Combinatie Bakker was met meerdere rassen aanwezig en zag zijn Alaska jonge ram 95,0 punten behalen. Met zijn kleurdwergen is hij ook in de prijzen gevallen door met een zilvervos zwarte kleurdwerg 96 punten te scoren. Bij de kleurdwergen zaten ook dieren van ons lid G. Palm in de kleurslag konijngrijs die werden gekeurd door keurmeester dhr. A. Apperlo die een jonge ram 95,5 punt gaf. In deze groep zaten ook de bruine kleurdwergen van J. Hendriks deze werden voorzien van een predicaat door keurmeester Th. L. van t’ End een jonge ram als mooist en gaf het diertje 95,5. Ook waren er dieren bij de dwerghoenders ingezonden door

A. Tiemens, vier Minorca krielen in de kleur zwart, daar maakte keurmeester L.J.J. Frenken een jonge hen de mooiste met 96 punten.

Duitse schoonheidspostduiven zaten er van F. de Nijs hij zag dat mevr. G.H.P. Sanders zijn dieren had gekeurd en zijn jonge duivin blauwzilver geband het mooie predicaat 96 punten had gegeven. Volgend jaar zal deze mooie en zeer goed verzorgde show weer op de showkalender staan van de leden en zullen ze weer aanwezig zijn met hun dieren op 30 en 31 januari 2021.    

Dierenparade in Assen

In de TT-hallen te Assen waren van 9 tot en met 11 januari 8178 dieren te bewonderen door de bezoekers en inzenders. Hier waren ook onze leden van Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken aanwezig met hun dieren.

Door de leden die hadden ingezonden zijn er prachtige resultaten behaald.

Konijnen: Bij de Franse Hangoren waren W. de Wilde en mevr. B. Put weer succesvol in de kleurslagen Blauwgrijs en Madagascar-bont met 96 punten.Voor de fokkers, combinatie Bakker en H. Kasser, werden in verschillende kleurslagen bij de konijnen weer mooie predicaten gescoord. In het ras Parelfeh had J.R. van Westerveld dieren ingestuurd en kreeg hij 96 punten. H. Smit zat dit jaar bij twee verschillende rassen Havanna en Gouwenaar weer op een totaal van 96,5, met zijn Beige konijn kreeg hij 96 punten. Het ras Castor Rex van H. Rothengatter werd met 94,5 punten beoordeeld. Nederlandse Hangoordwergen waren in gestuurd door combinatie Meijer zij behaalden met een jonge ram in de kleurslag konijngrijs 96 punten.Met zijn konijnen Lotharinger dwerg driekleur kreeg G. Mulder met een van zijn dieren een beoordeling van 94 p. en in de Europese klasse behaalde hij 95,5 met een Japannerkleur dier. In de klasse Thiranta’s was er voor mevr. H.E.A. van der Velde bij keurmeeste H.v. d. Steeg een voedster jong met het predicaat fraai wat staat voor 96,5.

Hoenders: Minorca krielen waren er ingestuurd door A. Tiemens en keurmeester A. v.d. Streek gaf zijn ingestuurde dieren 96 punten.

Sierduiven: Duitse schoonheidspostduiven in de kleurslag blauw zwart geband van F. de Nijs zaten in een klasse van 26 ingezonden dieren en kreeg 95 punten met een doffer jong.

Ook was er een jeugdshow, hier zaten de Tan konijnen in de kleurslag zwart van ons jeugdlid Tijs Roskam, deze werden beoordeeld door keurmeester: W.D.G. de Wit en behaalde twee maal 96.0 punten.

In de Europese klasse waren konijnen ingestuurd door G.J. van Westerveld, hij wist met de Wener Blauw wildgrauw 383,5 punten te behalen. In deze Europese klasse zaten er ook dieren van H. Boone die met een van deze dieren 97.0 punten kreeg en een totaal van 385,5 behaalde.

Met een Blauwe Holicer konijn had G.J. van Westerveld met een jonge voedster het vel begeerde resultaat van 98 punt wat staat voor een uitmuntend dier en werd op een na de mooiste in de groep kleur met dit dier. Boone wist ook met een jonge Holicer voedster 95 punten te behalen, met zijn konijnen Roodoogpool en kleurdwergen was hij zeer succesvol deze dagen en kreeg de Nationale medaille uitgereikt van de landelijke Kleindier liefhebbers Nederland.

Verder waren erop deze Dierenparade voor een aantal leden die hadden ingezonden een ereprijs voor het mooiste dier in hun ras of een rassenprijs te verdelen.

Restantenverkoop in Vaassen Albert Heijn slaat armen ineen met kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken

De maand december is weer begonnen, een dure maand voor de portemonnee.
Daarom leek het de groot grutter en de kleindierenvereniging het een
goed idee om samen een restantenverkoopdag te houden.
Deze verkoop wordt op zaterdag 14 december gehouden, geen black Friday maar een ‘donkere zaterdag’.

De kleindierenvereniging viert volgens jaar haar 65 jarig bestaan
en Albert Heijn Vaassen is bereid om de vereniging een steuntje
in de rug te geven.

De verkoop zal worden gehouden in de winkel van AH aan de Dorpsstraat.

Op zaterdag 14 december begint de verkoop om 09.00 uur en zal duren tot 14.00 uur.