Jaarvergadering Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken

VAASSEN – De kleindierenvereniging Vaassen en omstreken houdt op dinsdagavond 12 maart voor haar leden de jaarvergadering bij schietvereniging

“Prins der Nederlanden”  Molenstraat 7, Vaassen. Verschillende agenda punten zullen aan de orde komen, onder andere de jaarverslagen van onze penningmeester, secretaris en het verslag van onze tatoeëercommissie. Bij deze komende jaarvergadering is onze voorzitter J. Hendriks volgens het rooster, aftredend. Hij stelt zich nog herkiesbaar voor nog één periode van drie jaar. Verder zal ook onze jaarlijkse jongdierendag en de clubshow voor 2024 worden besproken.

Jubilarissen Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken tijdens clubshow gehuldigd

Voor het eerst dit jaar hielden de leden van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken bij de schietsportvereniging “Prins der Nederlanden” hun jaarlijkse clubshow. De samenwerking met de familie van Essen (vooral het balletje gehakt van oma) en de vrijwilligers van deze schietvereniging was voor ons als vereniging een succes. Dit jaar waren aanwezig konijnen, sierduiven, oorspronkelijk duiven en siervogels. Tijdens deze dagen werden er twee leden, de heer G. Mulder uit Nunspeet 40 jaar lid en de heer M. J. Pannekoek uit Vaassen 60 jaar lid van de plaatselijke kleindierenvereniging, gehuldigd.

De voorzitter J. Hendriks bedankte hen voor hun inzet voor de vereniging en kregen hiervoor een mooi aandenken. Tijdens deze clubdagen waren er konijnen, sierduiven, oorspronkelijke duiven en siervogels ingestuurd voor de keuring. Deze keuring werd verricht door erkende keurmeesters van onze landelijke bond Kleindier Liefhebbers Nederland.

Ons lid mevr. H. van der Velde uit Epe behaalde met haar ingezonden Rex konijn klein het felbegeerde predicaat 98,5 punten wat staat voor een U (uitmuntend dier). In de C klasse bij de konijnen was de prijs voor ons lid H. Smit uit Wenum-Wiesel met een Beige en behaalde 96,5 punten. De mooiste sierduif was voor ons lid J. Bosch uit Epe met een van zijn ingezonden Gelderse Slenken in de kleurslag Geelbeek en behaalde 96 punten. Onze jeugdleden Thijs Roskam met een kleurdwerg in de kleur zwart en zijn broer Bram met zijn Lachduif in de pastel kleur kregen voor beide dieren de beoordeling ZG, dit is 94 punten.

Omdat de hoenderliefhebbers geen kippen mochten inzenden, was er door het bestuur voor hen een eierkeuring georganiseerd.

Helaas waren er weinig hoenderliefhebbers die eieren hadden ingezonden, maar voor de leden die wel eieren hadden ingezonden was het een interessante en geslaagde keuring. De ingezonden eieren werden beoordeeld door een erkende eierkeurmeester en was het mooiste viertal eieren voor J. Hendriks van het ras Dekald White.

Voor de leden en het bestuur waren het een paar mooie en geslaagde dagen met elkaar.

K.V. Vaassen en Omstreken op show in Neede

Op 28 en 29 januari organiseerde de Needse pluimvee en konijnenfokvereniging weer de opententoonstelling “de Spilbroekshow” waar ook de Oneto show extra prijzen beschikbaar had gesteld. Een van onze leden van de Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken A. Bakker was afgereisd met tien diertjes in verschillende kleurslagen uit zijn stal.

Hij was dan ook zeer succesvol op deze openshow bij keurmeester P.J.T. Oude Groothuis met zijn dieren en behaalde veel van de winnende ereprijzen met zijn ingezonden dieren. Een van zijn konijnen in de kleurslag Zilvervos zwart behaalde dan ook 97.0 punten en dit diertje werd bekroond als op een na mooiste van deze openshow.

Bij de prijzen die beschikbaar waren gesteld door het bestuur van de Oneto kreeg ons lid A. Bakker uit handen van de erevoorzitter E.J. Meutstege, de Jan Meutstege prijs uitgereikt, dit was oorkonde met een ‘gouden’ handdruk, voor zijn mooiste kleurdwerg voedster Zilvervos zwart op deze mooie en goed georganiseerde openshow.

Dierenparade Noordshow 2023

In de evenementenhal in Hardenberg waren van 19 tot en met 21 januari 2023 waren 3222 dieren te bewonderen die door inzenders uit het hele land ingezonden. Maar ook onze leden van Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken waren van de partij met hun dieren. Bij de ingezonden sierduiven was een Brünner Kropper in de kleur zwart van combinatie Olthof beoordeeld en behaalden een ereprijs. Met zijn ingezonden konijnen de Franse Hangoren in de kleur Konijngrijs was het puntentotaal met een dier 95.0. Ook in deze klasse Franse Hangoren waren nog twee leden W. de Wilde en mevr. B. Put succesvol in de kleurslagen Konijngrijs en Madagascar met 96 punten voor beide liefhebbers. Voor onze combinatie Bakker waren er in verschillende kleurslagen bij de kleurdwergen weer mooie predicaten en ere prijzen te verdelen. Mevr. H. van der Velde die haar Weners in de Haaswild kleur bij keurmeester R. Prins had ingestuurd werd een van haar dieren beoordeeld met 97 punten en met een van haar ingezonden Thrianta konijnen kreeg zij ook 97.0 punten en stond dan ook voor meerdere ereprijzen met haar dieren in de tentoonstellingsklassen. Bij keurmeester H.G.M.de Klein die was aangesteld om de Blauwe Holicer in een klasse van 19 ingezonden dieren te beoordelen, was een voedster jong van G.J. van Westerveld de beste met 97.0 punten en kreeg ook hij meerdere ereprijzen voor zijn ingezonden dieren op deze show.

In het ras Parelfeh had J.R. van Westerveld zijn dieren ingestuurd en werd een van zijn dieren bekroond met 97.0 punten, hij behaalde in dit ras ook de mooiste met een voedster jong. H. Smit zat er dit jaar met drie verschillende rassen Havanna, Gouwenaars en zijn Beige. Een van zijn Beige konijnen werd beoordeeld door keurmeester H.E.A. v.d. Velde met 95 punten. Bij de konijnen Lotharinger dwerg in de driekleur zwart rood – geel van ons lid G. Mulder was de hoogste beoordeling bij keurmeester A. Tielemans 94.5 punt. G. Veen was ook van de partij met zijn dieren in de kleurdwergenklasse met een Otter-zwart ram jaarling het hoogst aantal punten was 95.0 bij J.C.H. Westerlaken als keurmeester.

Bij de kleurdwergen had K. Roskam dieren ingezonden het diertje een voedster jaarling werd beoordeeld met 95.5 door keurmeester A.G. Hertogh en met een kleurdwerg verzilvering behaalde hij 94.5. Ook op deze dierenparade moest ons lid K. Roskam een examen afleggen voor zijn aanstelling als C keurmeester konijnen, hij slaagde dan ook voor zijn eerste rassen als C keurmeester. Bij de jeugdklasse konijnen zaten dieren van Tijs Roskam een van zijn kleurdwergen in de kleurslag zwart was door H.H.W. Maas beoordeeld met het puntentotaal van 94,5 punt. Oorspronkelijke duiven waren ingezonden in de jeugdklasse door jeugdlid B. Roskam, met zijn lachduiven in de pastel kleur aanwezig behaalde hij 93.0 en 94.0 punten. Voor de inzenders waren dit weer een paar mooie en gezellige dagen om weer bij elkaar te komen op deze landelijk show.

 

Clubshow Vaassen en Omstreken

Op 4 en 5 november hield de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken hun jaarlijkse clubshow.
Dit was vanwege de vogelgriep zonder hoenders en dwerghoenders.
Hier in de plaats werd er voor de hoender liefhebbers een eierkeuring gehouden voor velen een nieuw begrip.

De konijnen keurmeesters G.H.J Ekkelboom en H. van Weelden kozen de Blauwe hollicer van
G.J. van Westerveld als het mooiste konijn van onze clubshow.
De otterzwarte kleurdwerg van Comb. Bakker werd de mooiste in de C- klasse.
Ons jeugdlid Tijs Roskam werd met zijn zwarte kleurdwerg de mooiste bij de jeugd en zijn broer Bram showde de mooiste oorspronkelijke duif, een lachduif pastelkleur.
Bij de sierduiven werd de Gelderse slenk, geelbleek van J. Bosch als mooiste gekozen.
H.D. Pannekoek legde met zijn 4 eieren van een Brahma groot beslag op de eerste eierkeuring door K. van der Hoek.

De heren W. de Wilde, 25 jaar lid K.L.N en G. Mulder, 40 jaar lid KLN kregen een bijbehorend speldje. H.D. Pannekoek, 25 jaar lid Vaassen en Omstreken kreeg een tinnen bordje.
Alle drie de heren werden door W. Voskamp gehuldigd en moesten zelf hun eigen geschiedenis in de kleindierensport vertellen.
Helaas werd dit evenement voor de laatste maal gehouden in kerkelijk centrum de Rank en heeft de vereniging bij schietvereniging “Prins der Nederlanden” te Vaassen een nieuwe accommodatie gevonden.

KLEINDIERENSHOW “Midden Veluwe”

Tijdens de 18e  kleindierenshow “Midden Veluwe” in Wenum Wiesel, die werd gehouden op 6, 7 en 8 oktober hebben de vrijwilligers van de drie aangesloten verenigingen P.V.A. Apeldoorn, Twello en Omstreken en de vereniging Vaassen en Omstreken weer een belangrijke bijdrage geleverd om met elkaar deze show te organiseren.

Op deze show mochten dit jaar alleen konijnen, cavia’s, sierduiven en de oorspronkelijke duiven worden ingezonden door de het landelijk verbod vanwege de vogelgriep. Maar door de leden van de aangesloten verenigingen en inzenders uit het hele land waren er toch nog 399 dieren ingezonden.

Van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken waren er zeven leden die met hun konijnen op deze show aanwezig waren, vier van hen showden de mooiste in hun ras en behaalden dan ook een van de ereprijzen die er waren te winnen. Een van onze leden mocht nog het velbegeerde “Midden Veluwe” pakket in ontvangst nemen, dat won hij met een van zijn ingezonde konijnen.

Twee leden van de vereniging Vaassen en Omstreken hadden hun sierduiven ingezonden, de rassen Glederse Slenk en de Duitse Schoonheidspostduif, voor beide liefhebbers was ook de prijs fraaiste in hun ras en behaalden ze nog een van de ereprijzen.

De leerlingen van de basisscholen in de omgeving hadden ook goed gehoor gegeven aan de oproep om hun kleurplaten in te leveren dit jaar waren er meer kleurplaten ingezonden dan andere jaren. Voor de ingezonden kleurplaten was dan ook een deskundige jury uitgenodigd om de mooiste eruit te pikken.

De leden van de kleindierenvereniging Vaassen gaan er nu voor zorgen dat de dieren weer ‘top’ worden voor de clubshow van 4 en 5 november, die wordt gehouden in de Rank in Vaassen. Ook hier zullen geen hoenders aanwezig mogen zijn vanwege de vogelgriep.

Winteractie: 2021/2022

Op de afgelopen ledenvergadering van 18 oktober 2021 is besloten dat wij weer een winterpakkettenactie gaan houden. Tijdens de ledenvergadering op maandag 15 november a.s. is er de gelegenheid om een envelop mee te nemen met kaartjes voor deze winteractie.

Mocht u niet op de vergadering aanwezig zijn en toch willen meedoen, dan is er ook de mogelijkheid om bij ons bestuurslid H.D. Pannekoek kaartjes te bestellen, u kunt dan het geld overmaken op bankrekening nummer: IBAN: NL50 RBRB 0200 4707 79 t.n.v. Kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken, Hommelbrinkstede 56, 8171 JB Vaassen onder vermelding van ‘winteractie’ en het aantal kaartjes. De kaartjes krijgt u dan toegestuurd of bezorgd in de tweede week van januari 2022.

De pakketten bestaan uit balkenbrij, snert, rookworst en een droge worst.

U kunt de pakketten afhalen in de week van 24 t/m 29 januari 2022 bij: Keurslager Kroon, Dorpsstraat 79, 8171BN,  VAASSEN.

Let op: Na 29 januari is het niet meer mogelijk om de pakketten af te halen.

 

 

Aanvulling op de brieven over het tatoeëren.

Tatoeëren konijnen
Als men dieren wil laten tatoeëren, kunnen de leden contact opnemen met
dhr. G. Bijsterbosch, J. Hendriks of G. Mulder.

Zij maken dan een afspraak met u zodat u dan met maximaal met tien dieren per keer naar de tatoeëerder toe kunt gaan.

U kunt de dieren daar dan neerzetten of de tatoeëerder pakt zelf de kisten met dieren bij u uit de koffer van uw auto. U kunt in de auto wachten of dieren later weer ophalen.

Let op:
Dit kan alleen als u een afspraak met een van onze tatoeëerders heeft gemaakt.
U dient wel in het bezit te zijn van de oornummers voor uw dieren, deze kunt u op de normale manier aanvragen bij dhr. G. Bijsterbosch.

Dus niet zonder afspraak naartoe gaan want dan komt u voor een gesloten deur.

Regels:
Wij houden ons aan de regels om besmetting van het COVID-19 te voorkomen, daarom moet u zich ook strikt aan deze regels houden.

Mocht u een van de volgende symptomen hebben: koorts, hoesten, vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid, braken of diarree dan lijkt het ons niet verstandig om een afspraak te maken.

Mochten de tatoeëerders overtreding van deze regels constateren dan kunnen zij weigeren om uw konijnen te tatoeëren.

Voor het enten van uw hoenders en sierduiven is het bestuur nog in overleg om dit voor u op een zo veilig mogelijke manier te laten plaatsvinden.

Het bestuur.

Maatregel 21-04-2020

Goedenavond leden en donateurs

Zoals iedereen heeft gehoord in de persconferentie van Mark Rutte gaan de
maatregelen nog langer gelden, dus ook voor onze evenementen.

Zo zijn alle evenementen tot 1 september afgelast. Ook niemand kan voorspellen of het
na 1 september weer veilig is om een evenement te organiseren.

Wij als bestuur delen deze verantwoordelijkheid en dat betekent dat wij hebben besloten
om voorlopig geen evenementen te organiseren.

Hieronder vallen in ieder geval de vergaderingen en onze jongdierendag op zaterdag 29 augustus.

Over onze jubileumshow, die gepland staat op vrijdag 6 en zaterdag
7 november zullen wij als bestuur na 1 september een beslissing nemen.

Maar zoals eerder gezegd: het is niet te voorspellen hoe lang deze situatie nog gaat duren dus
wij kunnen u helaas niets beloven.

Voor het enten van uw hoenders zullen we naar een oplossing zoeken.
Voor het tatoeëren van uw konijnen moeten we de beslissing van de KLN afwachten.
Hierover kunt u als lid altijd contact opnemen met een van onze tatoeëerders.

Wij danken u voor u begrip en wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

Het bestuur.

Maatregeling

Goedenavond leden en donateurs

Ter info:
Vanwege de maatregelingen die gelden vanuit de rijksoverheid
in verband met het coronavirus covid-19, zijn wij genoodzaakt
als bestuur om alle activiteiten en vergaderingen die gepland
staan tot 1 juni 2020 af te gelasten.
Mochten er nog meer maatregelingen komen wat de vereniging
aangaat houden wij u op de hoogte.

Het bestuur wenst u in deze lastige tijd heel veel sterkte en gezondheid.

Het Bestuur.