Uitslagen van de “Ken je dier prijs”, V & O 2019.

Aangeboden door de Ereleden, en Leden van Verdienste.
Winnaar dit jaar werd Henk Pannekoek, met het juiste puntentotaal, en één dier juist voorspeld. De tweede prijs ging net als vorig jaar naar Gerrit Steenbergen, met ook het juiste puntentotaal, maar géén dier juist voorspeld.

De overige resultaten zijn ;
Eén punt er naast zaten, Wim de Wilde, Betsie Put, Comb. Bakker,
Arend Tiemens, Wim Gerritsen en Frans de Nijs.

Twee punten er naast zaten Wessel van Veelen, Henk Smit en Joop Olthof.
Op twee en ’n half punt zaten Gerwin van Westerveld en Henk Boone, en op drie en ’n half punt, Heleen van de Velde en Jan van Westerveld.Jos Breden had zes punten meer verwacht, en Gerrit Mulder kreeg zes en ’n half punt meer dan hij voor mogelijk hield. Wim Smit en Hans Kasser hadden ’n onvoldoende bij de opgegeven dieren. Ook komend jaar hopen wij weer ‘Ken je dierprijzen” uit te kunnen reiken.

Hoogachtend, de Ereleden; Marinus Pannekoek, Henk Smit, Jan Hendriks en Henk Beekhuis, en de Leden van Verdienste; Gerrit Mulder en Wim Smit.