Jongdierendag

Informatie,

Maandagavond 01-08-2016 was ik op de extra KLN vergadering die ze hadden ingelast om met de aangesloten verenigingen en tentoonstellingsorganisaties die  een show organiseren samen een beslissing te nemen om het verplicht te stellen voor het enten van de konijnen voor RVHD1 en RVHD2.

Na een PowerPoint  presentatie van dhr. Harry Arts en uitleg over het virus legde dhr. Gerrie Glastra de voorstellen uit van de KLN. Er werd door de aanwezigen op een correcte manier met elkaar gediscussieerd over het onderwerp wel of niet enten.

De voorzitter vroeg dan ook na een goed verlopen discussieavond aan de aanwezige leden om te stemmen of men voor het enten is of tegen. Het stemming gebeurde door het opsteken van handen en al snel bleek dat een meerderheid voor het enten van de konijnen is.

Conclusie:

De KLN (overkoepelende organisatie Kleindier liefhebbers Nederland) heeft na de stemming besloten een vaccinatieplicht in te stellen voor konijnen tegen RVHD 1 en RVHD 2. Zij leggen tentoonstellingen op dat geshowde dieren vergezeld moeten gaan van een door een dierenarts getekend vaccinatiebewijs tegen RVHD 1 en RVHD 2 dat het minimaal 10 dagen geleden is dat de dieren ingeënt zijn en maximaal 6 maanden. Verder zal informatie van de KLN zo spoedig mogelijk volgen.

Daarom hebben wij als bestuur besloten om de aanstaande jongdierendag van zaterdag 27 augustus af te lasten, maar dan met elkaar in een extra vergadering op zaterdag 27 augustus om 10.00 uur te beginnen, om over dit nieuwe voorstel van gedachten te wisselen in de Rank en de vergadering af te sluiten met elkaar om 12.00 uur met een Vaossense koffietafel.