Huldiging 50 jaar

Frans de Nijs.

Op de jongdierendag van de Schoonheidspostduivenclub die werd gehouden in Tiel waren 353 sierduiven ingezonden. Ons lid van de kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken Frans de Nijs was daar ook aanwezig met zijn Duitse schoonheidspostduiven. Op deze jongdierendag werd Frans gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap van de schoonheids postduiven club en mocht een mooi oorkonde in ontvangst nemen van voorzitter J. van de Poel.