Clubshow 2017 benoeming tot ere-voorzitter van Jan Hendriks

Vaassen – Vrijdagavond om 20.00 uur mocht Arriën Scholten in de Rank de opening verrichten van de clubshow van kleindierenvereniging Vaassen en Omstreken. Tijdens de opening werden ook enkele jubilarissen gehuldigd. Secretaris Henk Boone is al 25 jaar lid en Henk Smit, al meer dan 50 jaar lid, werd in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar de konijnen van de vereniging tatoeëert.

Hoogtepunt echter was de benoeming tot ere-voorzitter van Jan Hendriks.

Jan Hendriks, al sinds 2001 voorzitter, is de derde voorzitter in de historie van de in 1955 opgerichte vereniging, die deze eer te beurt valt. Eerder werden J. Hamer en G. Pannekoek wegens hun vele verdiensten
voor de vereniging tot ere-voorzitter benoemd.

De dieren werden vrijdags gekeurd door verschillende keurmeesters. Bij de konijnen waren de heren
H. van Weelden en P. A. Bakker uitgenodigd om de verschillende rassen te beoordelen. Grote en kleine hoenders werden dit jaar door dhr. H. L. Timmer beoordeeld. Voor de sierduiven kwam dhr. H. B. Schwarz. Hij beoordeelde een mooie klasse aan ingezonden sierduiven. De hoofdereprijzen waren dit jaar bij de konijnen voor combinatie Bakker met een kleurdwerg en de C-klasse werd gewonnen door H. Boone ook met een kleurdwerg. De mooiste hoender een Brahma wit blauw Columbia was van H. D. Pannekoek. G. Steenbergen showde met een Barnevelderkriel de mooiste bij de dwerghoenders. De mooiste sierduif was een Duitse schoonheidspostduif van Frans de Nijs.